AraeBCN

Mòdul 5. Gestalt i Educació

Diapositives Mòdul 5. Gestalt i educació

Bibliografia

Cornejo, L. (2008): Manual de terapia infantil gestáltica. Bilbao: DDB, 7ª edició.

Cornejo, L. (2006): Manual de terapia gestáltica aplicada a adolescentes. Bilbao: DDB.

Oaklander, V. (2007): Terapia gestáltica para niños y adolescentes. Santiago de Chile: Cuatro Vientos.

27 gener, 2019

0 responses on "Mòdul 5. Gestalt i Educació"

Deixa un missatge