AraeBCN

Mòdul 1. Vincles, famílies i educació

Documents

Diapositives Mòdul 1 Vincles Família Educació

Bibliografia

  • Alabart, M.À. i Martínez, E. (2016): Educació emocional i família. El viatge comença a casa. Barcelona: Graó

Alguns capítols contenen un resum del que s’ha comentat a la sessió sobre les funcions paterna i materna i la satisfacció de necessitats, així com alguns dels principis sistèmics.

  • Sadurní, M. (2012): Vincle afectiu i desenvolupament humà. Barcelona: UOC

Un molt bon resum sobre la teoria del vincle afectiu i els estils d’aferrament.

  • Geddes, H. (2010): El apego en el aula. Barcelona: Graó

L’aplicació de la teoria del vincle afectiu a l’aula, en especial quant a la relació de cada estil d’aferrament amb la relació amb el/la docent i els aprenentatges.

  • Bowlby, J. (1993): El apego. Barcelona: Paidós

El llibre fonamental sobre la teoria del vincle afectiu, tot i que després se n’han anat ampliant aspectes.

  • Guerrero, R. (2018): Educación emocional y apego. Barcelona.: Cúpula

 

9 novembre, 2018

3 responses on "Mòdul 1. Vincles, famílies i educació"

Deixa un missatge