AraeBCN

Entrenar la lectura?

Hi ha un moment en la vida escolar dels infants en que l’infant s’ha d’enfrontar a tot el seguit de tasques complexes que suposa llegir. És un procés que requereix certa calma, maduració i haver fet moltes coses més abans – com per exemple, jugar molt. Per això la nostra opinió  és que no s’hauria d’iniciar abans dels 6 ó 7 anys, malgrat la pressió social en sentit contrari, a no ser que hi hagi un veritable interès per part de l’infant. En tot cas, el final d’aquest procés no és només saber desxifrar les lletres, sinó l’automatització. Només aleshores es poden comprendre els textos de forma adequada.

De la mateixa manera que creiem que abans d’introduir aprenentatges de forma intel·lectual cal moure’s, integrar l’esquema corporal, interactuar físicament amb el medi, etc. també creiem que l’adquisició del mecanisme de la lectura, que és una tasca de fet, també corporal, encara que a nivell sensorial – associar unes imatges a uns fonemes – ha de ser prèvia a la tasca pròpiament intel·lectual de comprendre els textos. Cal saber caminar, i no només posar un peu davant de l’altre, sinó tenir-hi traça, força, resistència…per poder fer excursions cada cop més llargues i difícils. Pel que fa a la lectura, molts nens i nenes ho fan de forma gairebé natural. A altres els costa una mica però només necessiten més pràctica.

Quan costa molt

I després hi ha els que realment no se’n surten, i ho passen molt malament, perquè sovint a l’escola es té la millor de les intencions però no sempre els recursos adequats per atendre’ls. Alguns reben un diagnòstic de dislèxia, mentre que en altres no està tant clar. Molts poden presentar, paral·lelament, altres problemes de lateralitat, coordinació, etc. que sovint milloren amb un treball psicomotriu, visual, etc. També hi ha qui cerca temes emocionals en l’origen d’aquestes dificultats i en tot cas, segur que els trobaran com a conseqüència de les mateixes: baixa autoestima que va davallant en picat a mida que es recullen fracassos a l’escola i fins i tot en els tractaments. No és estrany, doncs, que les estadístiques ens diguin que sovint són precisament aquests nens i nenes els que acaben en fracàs escolar. Aquests nens i nenes necessiten un suport diferent: l’entrenament de la lectura.

Des de fa temps, tant en els problemes conductuals com en els d’aprenentatge dels infants, a Arae hem volgut anar centrant-nos en trobar solucions que sense ser superficials siguin eficaces, que en relativament poc temps puguin resoldre problemes, que no eternitzin el tractament i que puguin donar als infants cert sentiment d’èxit. I per això, tot i que fa temps havíem utilitzat molts materials gràfics i sensorials que sense dubte havien ajudat els nens i nenes amb problemes de lectura, estàvem convençuts que la informàtica ens proveiria aviat de sistemes que, a través de l’associació de diferents estímuls visuals i amb altres elements mes lúdics, hi ajudarien molt més. Per això, quan vam conèixer el Glifing vam comprendre que això era el que cercàvem.

El Glifing és un mètode basat en una aplicació on hi ha tot d’activitats de pràctica de la lectura. Algunes són purament d’entrenament pròpiament dit i altres més lúdiques. Totes estan pensades perquè es facin, bàsicament, a casa, en poca estona (un quartet d’hora) i amb ajuda d’un adult. Això sí, sota la supervisió d’un professional que fa les avaluacions i programa les sessions de forma personalitzada per a cada nen. L’entorn és molt atractiu i a més es té molta cura de detalls com les il·lustracions, els reforços, els missatges al i del professional que en fa el seguiment. L’esforç és poc i fins i tot, en ocasions, divertit. Està creat per gent que, a més de saber-ne molt – estan en col·laboració permanent amb diverses universitats – es nota que han viscut en pròpia pell o dels seus fills el problema i tenen molta cura de la part emocional. I a més, la seva eficàcia està per sobre de qualsevol altre mètode que coneguem: amb 16 setmanes s’acostumen a veure resultats. El que s’aconsegueix, sobretot, segons diuen els estudis que s’hi han fet, és una millora de les habilitats i de la velocitat en la lectura.

Qualitat o velocitat

Se’ns dirà que la velocitat no és un objectiu en si mateix, i hi estem totalment d’acord. Però tornant al símil del caminar i les excursions, és evident que sense un mínim d’eficàcia en la marxa és impossible ja no fer excursions, sinó fins i tot anar a comprar el pa. I a més, caminar molt lentament seria símptoma que el fet de caminar no està ben integrat i que suposa un esforç enorme. Amb la lectura passa el mateix: si es llegeix massa poc a poc vol dir que no s’ha automatitzat el procés i que per tant el nen ha de posar tanta energia, encara, en la descodificació, que no la pot dedicar a la comprensió. Només es compren quan es llegeix sense pensar en la lectura. Per això un mínim de velocitat és necessària; la bona notícia és que es pot incrementar amb entrenament.

Creiem de debò que un plantejament constructivista i integral dels aprenentatges no està renyit, en absolut, amb la resolució efectiva de problemes concrets que poden obstaculitzar molt una tasca tant fonamental en la nostra societat glifingcom la lectura – i desmotivar-la molt, per tant. Per tot això a Arae apostem pel Glifing i en som gabinet associat. U convidem a conèixer-lo!

12 febrer, 2015

0 responses on "Entrenar la lectura?"

Deixa un missatge