AraeBCN
Bibliografia Mòdul 1

Bibliografia Mòdul 1

Bibliografia: Alabart, M.À. i Martínez, E. (2016): Educació emocional i família. El viatge comença a casa. Barcelona: Graó Alguns capítols contenen un resum del que s’ha comentat a la sessió sobre les funcions paterna i materna i la satisfacció de necessitats, així com alguns dels principis sistèmics. Sadurní, M. (2012): Vincle afectiu i desenvolupament humà. Barcelona: UOC Un molt bon …

10Calificaciones Máximas

ENDED Time Remaining Hours Minutes